Zarządzanie usługami – systemctl

# Wyświetlenie wszystkich usług
systemctl list-unit-files –type service
enabled – włączona
disabled – wyłączona
static – istnieją pliki usługi, ale usługi nie można włączyć, ponieważ nie jest doinstalowana

# Lokalizacja plików z usługami
/usr/lib/systemd/system/

Usługi w katalogu /etc/systemd/system/multi-user.target.wants są to usługi w trybie multi-user, tzn. dostępne dla wielu użytkowników jednocześnie.

# Wyświetlenie konfiguracji usługi
systemctl cat nazwa_uslugi

# Zmodyfikowanie usługi
Na wstępie należy wspomnieć, że podczas update system może nadpisać nasze zmiany dokonane w usłudze, dlatego warto zrobić klona i na nim dokonywać wszystkich modyfikacji.

# Własna usługa
– Utworzenie pliku konfiguracyjnego usługi
/etc/systemd/system/nazwa_uslugi.service:
Description = opis_uslugi

[Service]
ExecStart = /path/to/script.sh (miejsce skąd będzie ładowana usługa)

[Install]
WantedBy = multi-user.target (usługa może być uruchamiana na wszystkich użytkownikach)

– Utworzenie wykonywalnego skryptu (klasyczny skrypt w bashu)

– Troubleshooting – sprawdzenie logów
journalctl -n20 (20 ostatnich linijek logów)

Jeżeli jest problem z usługą być może blokuje SELinux. Sprawdźmy to.
Należy doinstalować narzędzia: setroubleshoot setools i następnie uruchomić ponownie usługę. W logach będzie informacje odnośnie SELinux – co blokuje i jak odblokować.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. View more
Zaakceptuj