Zarządzanie dyskami na Linuxie

# Wyświetlenie dysków
lsblk

# Wyświetlenie konfiguracji partycji na dyskach
fdisk -l

# Przygotowanie nowego dysku do pracy (z wykorzystaniem narzędzia fdisk)
fdisk /dev/sdx

– Utworzenie nowej partycji
n – new partition
p – primary
1 – partition number
default – first sector
default – last sector (tutaj możemy zdefiniować czy chcemy cały dysk)
+1G (utworzy partycję o rozmiarze 1GB)
w – write on disk

# Zamontowanie utworzonej partycji
– Poinformowanie systemu o nowej partycji w systemie
partprobe
– Sformatowanie partycji
mkfs -t ext4 /dev/sdxy
– Zamontowanie partycji (tymczasowo)
mount /dev/sdxy /dir
– Zamontowanie partycji (permanent)
nano /etc/fstab
/dev/sdxy /dir ext4 defaults 0 0
(dysk – punkt montowanie – filesystem – ustawienia – 0 oznacza, że system nie będzie robił dumpa, gdy padnie drugie 0 oznacza, że system nie będzie próbował naprawiać partycji)

Aby wprowadzone zmiany w tym pliku weszły w życie bez konieczności reboota należy wykonać:
mount -a

!! Warto wykonać montowanie przed rebootem. Jeżeli w fstab zrobiliśmy błąd po reboocie system nie wstanie. !!

# Odmontowanie partycji
umount /dev/sdxy

# Usunięcie partycji z dysku
fdisk /dev/sdx
d – partition delete
następnie podajemy numer partycji, jeżeli jest tylko jedna to usunie bez pytania jedyną

 

LVM

# Zwiększenie rozmiaru dysku
– Utworzenie wolumeny, który będzie wykorzystany w LVM
pvcreate /dev/partycja_utworzona
– Wyświetlenie grup dysków
vgdisplay
(operujemy na VG Name)
– Dodanie wolumenu do grupy
vgextend nazwa_grupy /dev/partycja_utworzona
– Wyświetlenie informacji o wolumenach logicznych
lvdisplay
(operujemy na LV Path)
– Rozszerzenie danego wolumenu
lvextend -l +100%FREE LV_Path
l -> logiczny wolumen
+100%FREE -> cała wolna przestrzeń, która znajduje się w grupie

# Zwiększenie systemu plików o dodane wolumeny
xfs_growfs /dev/mapper/ (wolumen dla filesystemu, można podejrzeć w /etc/fstab)

 

RAID

# Utworzenie RAIDa
mdadm –create /dev/md0 –level=1 –raid-devices=2 /dev/sdxy /dev/sdxz

# Sprawdzenie statusu
mdadm –detail /dev/md0

Tworzenie FS i montowanie tak samo jak w przypadku pojedynczego dysku, tylko pracujemy na /dev/md0.

# Zwiększenie rozmiaru partycji
mdadm –grow –size=max /dev/md0

Zwiększenie FS tak jak w przypadku LVM.

# Zmniejszenie rozmiaru partycji
mdadm –grow –size=524228 /dev/md0
size podajemy jaka wielkość ma zostać, wyrażona w kB

# Wymiana uszkodzonego dysku
– Zweryfikowanie który dysk padł
journallctl -k -f
szukamy info o „Disk failure”, raid, md itp.

– Oznaczenie statusu uszkodzonego dysku jako failed
mdadm –manage /dev/md0 –fail /dev/sdd

– Sprawdzenie czy dobrze oznaczyło
mdadm –detail /dev/md0

– Usunięcie uszkodzonego dysku z macierzy
mdadm –manage /dev/md0 –remove /dev/sdd

– Dodanie nowego dysku do macierzy
mdadm –manage /dev/md0 –add /dev/sdf

Po dodaniu RAID automatycznie zacznie kopiowanie danych. Po zakończeniu oznaczy dyski jako „active sync”

# Naprawa uszkodzonego dysku
– Sprawdzenie uszkodzonego dysku
echo check > /sys/block/md0/md/sync_action

Należy w pliku poszukać informacji o błędnej synchronizacji dysku.

/sys/block/md0/md/mismatch_cnt -> jeżeli mismatch_cnt nie jest 0 tzn że RAID potrzebuje naprawy

– Naprawa dysków w macierzy
echo repair > /sys/block/md0/md/sync_action

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. View more
Zaakceptuj