Wysłanie wiadomości bezpośrednio przez sesję SMTP

Rozwiązanie:

echo -en „xxxx” | openssl base64
openssl s_client -connect smtp.gmail.com:465 -crlf -ign_eof
ehlo localhost
auth login
(login w postaci base64)
(hasło w postaci base64)
mail from: <user@gmail.com>
rcpt to: <odbiorca@odbiorca.pl>
data
Subject: Test
Wiadomość testowa
.
quit

Omówienie:

Wykorzystujemy skrzynkę pocztową z Gmaila. Tutaj najważniejsza rzecz, na początek trzeba włączyć „less secure app” w ustawieniach konta, w przeciwnym razie nie pozwoli nam się zalogować bezpośrednio do skrzynki.
Do zalogowania potrzebny będzie login i hasło zakodowane w base64 – wykorzystujemy do tego openssl (pierwsza komenda).
Następnie podłączamy się do serwera SMTP na odpowiednim porcie.
ehlo – przedstawienie się serwerowi
auth login – rozpoczęcie autoryzacji; po tym podajemy email, a następnie w nowej linii hasło (oba zakodowane)
Gdy uda się podłączyć przystępujemy do tworzenia wiadomości. Na początek definiujemy nadawcę i odbiorcę. Słowo kluczowe data rozpoczyna definicję ciała wiadomości.
! adresy mailowe musimy podawać w <> , w przeciwnym wypadku wywala błędami
Content wiadomości jest jasny. Najważniejsze – kropka w ostatniej linii. To ona oznacza EOF, w tym momencie serwer przestaje odbierać nasze dane i wysyła gotową wiadomość. Na sam koniec musimy się wylogować z serwera.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. View more
Zaakceptuj