Wirtualne hosty z różnymi wersjami PHP – nginx [Ubuntu]

Celem było utworzenie dwóch wirtualnych hostów. Jeden miał działać z PHP w wersji 7.4, natomiast drugi z wersją 8.0. W celu przetestowania utworzone zostały pliki index.php, które zawierały proste wypisanie info o PHP:
<?php
phpinfo();

Zmodyfikowane zostały również pliki konfiguracyjne, aby w pierwszej kolejności sprawdzały właśnie plik index.php

# Dodanie repozytoriów PHP
instalacja pakietu: software-properties-common
a następnie dodanie repo: add-apt-repository ppa:ondrej/php

# Instalacja nginx
pakiet: nginx-full

# Utworzenie wirtualnych hostów
W katalogu /etc/nginx/sites-available skopiowałem plik default do php1.local.conf oraz php2.local.conf (na takich domenach będę testował).


Oraz odpowiednio je zmodyfikowałem.

konfiguracja wirtualnego hosta nginx

Na kliencie do pliku /etc/hosts dodałem odpowiedni wpis przekierowujący mnie na serwer po wpisaniu powyższych domen.

# Instalacja PHP w wersji 7.4 oraz 8.0
pakiety: php7.4-fpm php8.0-fpm
Po instalacji należy zweryfikować czy zostały utworzone usługi identyczne jak nazwy zainstalowanych pakietów oraz sprawdzić ich statusy.

php-fpm status

# Uruchomienie odpowiedniej wersji PHP na wirtualnym hoście
W konfigu wirtualnego hosta należy odkomentować domyślne wpisy:
location ~ \.php$ {
include snippets/fastcgi-php.conf;
fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.4-fpm.sock;
}

zamieniając odpowiednio wersje PHP jaką chcemy używać na danym hoście.

konfiguracja wirtualnego hosta nginx do obsługi php-fpm

Pozostało jedynie zweryfikowanie działania.

Wirtualny host: php1.local

Wirtualny host: php2.local

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. View more
Zaakceptuj