Użytkownicy, grupy [MKL]


Przekierowywanie potoku

# Dopisanie potoku na koniec pliku
echo „test test” >> plik

# Skasowanie całej zawartości pliku i dodanie potoku
echo „test test” > plik


Użytkownicy

/etc/passwd – lista wszystkich userów z informacjami o nich
/etc/group – lista wszystkich grup w systemie
/etc/shadow – hasła użytkowników (zahashowane)

# Tworzenie nowych użytkowników
adduser

# Przełączanie się pomiędzy użytkownikami
su

# Sprawdzenie obecnego użytkownika
whoami

# Wylogowanie
exit

^D, inaczej Ctrl + d = exit

# Usuwanie użytkownika
deluser
–remove-home (usunie jego homedir)

# Dodawanie nowej grupy systemowej
addgroup

# Usuwanie grupy systemowej
delgroup

# Wyświetlenie grup użytkownika
1. groups
2. groups nazwa_usera (wyświetlenie grup innego użytkownika)
3. cat /etc/group | grep user

# Przypisanie użytkownika do grupy
usermod -aG grupa user

* operacje na grupach wymagają przelogowania

# Skasowanie użytkownika z grupy (podanie grup bez tej, z której usuwamy)
usermod -G grupa1,grupa2 user

# Zablokowanie konta użytkownika
usermod -L user
* zablokowane konto uniemożliwia np dostęp przez SSH (nie zalogujemy się przez SSH do systemu z wykorzystaniem tego konta)

# Odblokowanie konta usera
usermod -U user

# Zmiana hasła użytkownika
passwd
jako argument można podać nazwę użytkownika

# Modyfikacja haseł
chage
-l user (wyświetl informacje o haśle usera)
-d 0 (wymuś zmianę hasła)
-M x (jak długo ma być ważne hasło)


Konto administratora = roota

# Wykonaj zadanie jako zwykły użytkownik, ale z uprawnieniami roota
sudo

# Przełącz się na konto roota
sudo su

# Dodanie użytkownika do grupy sudo
cat /etc/group | grep wheel albo sudo
usermod -aG sudo user
sudo apt update

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. View more
Zaakceptuj