Pliki, katalogi [MKL]

# Struktura katalogów:
https://ubuntu.com.pl/linux-struktura-katalogow/

# POMOC
man
–help

# Poruszanie się po drzewie katalogów
cd – zmień katalog
– /
– /var/log
– . (bieżący katalog)
– .. (katalog poziom wyżej)
– ~
pwd – wyświetl aktualny katalog

# Listowanie zawartości katalogów
ls
– l (w formie listy)
– la (pokaż pliki ukryte – zaczynające się od .)
– lA (pokaż pliki ukryte, ale ukryj bieżący katalog . i katalog poziom wyżej ..)
– lR (pokaż listę rekursywnie – wyświetl zawartość wszystkich katalogów wewnątrz)

# Wyświetlanie i przeszukiwanie zawartości plików
cat – wyświetl zawartość pliku
grep (wyraz) (plik) – wyszukaj wyraz w podanym pliku
-i (nie zwraca uwagi na wielkość liter) !! Linux jest czuły na wielkość znaków, wszędzie !!
cat plik | grep wyraz – wyszukaj wyraz w potoku, w którym znajduje się zawartość pliku
grep „fraza*” */* – wyszukaj frazę zaczynającą się na 'fraza’ we wszystkich plikach w tym katalogu (wewnątrz katalogów)
head – wyświetlanie pierwszych linii pliku
-n (podaną ilość wierszy)
tail – wyświetlanie ostatnich linii pliku
-n (podaną ilość wierszy)
-f (odświeżaj na bieżąco, jeżeli coś wskoczy do pliku wyświetl; PRZYDATNE PODCZAS ŚLEDZENIA LOGÓW)
less – interaktywne przeglądanie pliku
poruszamy się strzałkami, spacją

# Tworzenie katalogów
mkdir
-p (całe drzewo)
kilka katalogów rozdzielamy spacją

# Tworzenie/edytowanie plików
nano – edytor tekstowy
touch

# Kopiowanie oraz przenoszenie plików i katalogów
cp (źródło) (cel) – kopiowanie plików/katalogów
-r (rekursywnie; cały katalog)
mv (źródło albo stara nazwa pliku) (cel albo nowa nazwa pliku) – przenoszenie plików/katalogów oraz zmiana nazwy plików/katalogów
-r (rekursywnie; cały katalog)

# Usuwanie plików i katalogów
rm
-r (wykorzystywane przy katalogach)
rm -r katalog/* (skasuje całą zawartość katalogu)


Host

# Wyłączenie
shutdown -h now

# Restart
reboot

# Czas działania
uptime

———————————————————
BONUS:

# Instalacja oprogramowania
sudo apt install nano

# Wyszukiwanie plików 
find (gdzie) -name (nazwa pliku)
np.: find /home/technik –name plik1

^ = Ctrl
^+l – wyczyść ekran (małe L)
Tab – autodopełnianie

# Parametry jedno literowe oznaczamy jednym -, parametry dłuższe oznaczamy —
np.: -r, –name

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. View more
Zaakceptuj