Konfiguracja nowego serwera Linux

# Zmodyfikowanie hostname
nano /etc/hostname
hostnamectl set-hostname nazwa_hostname

# Ustawienie stałego adresu IP
nmtui
nmcli
netplan
/etc/network/interfaces
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

# Ustawienie strefy czasowej
timedatectl [argument]
          status – sprawdzenie aktualnych danych dotyczący strefy czasowej
          list-timezones – wyświetlenie wszystkich dostępnych stref
          set-timezone „Europe/Warsaw”
          set-time gg:mm:ss – ustawienie konkretnej godziny

# SSH – logowanie za pomocą klucza publicznego i wyłączenie dostępu ROOTa
opisane w poście: Sieci, zarządzanie usługami, SSH [MKL]

# Aktualizacja systemu
apt update && apt upgrade
dnf update

-> Automatyczne aktualizacje
Debian: unattended-upgrades
CentOS: dnf-automatic, yum-cron

# Utworzenie nowego użytkownika wykorzystywanego do codziennej pracy
adduser
useradd

-> Dodanie użytkownika do grupy sudo
usermod -aG wheel/sudo nazwa_uzytkownika
visudo

-> Zmiana hasła użytkownika
passwd

# Uruchomienie firewalla [RHEL]
firewall-cmd
          –state
          –list-ports

# Uruchomienie SELinux [RHEL]
sestatus

# Ustawienie domyślnego edytora
export EDITOR=vim

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. View more
Zaakceptuj