Klaster HA [PCS]

# Instalacja
W redhacie najpierw trzeba włączyć repo, które zawiera te pakiety

dnf repolist all | grep -i HighAvailability <- sprawdzenie czy jest wyłączone

/etc/yum.repos.d/redhat.repo należy włączyć:
rhel-9-for-x86_64-highavailability-debug-rpms
rhel-9-for-x86_64-highavailability-rpms
rhel-9-for-x86_64-highavailability-source-rpms

! instalacja: pcs pacemaker fence-agents-all

# Zarządzanie usługą
systemctl {} pcsd

# Dodanie do firewalla
firewall-cmd –permanent –add-service=high-availability
firewall-cmd –reload

# Ustalenie hasła dla użytkownika HA
podczas instalacji dodało użytkownika hacluster, dla którego w tym miejscu należy utworzyć hasło (passwd)

# Tworzenie klastra
! Nawiązanie połączenia pomiędzy hostami, zautoryzowanie [wykonujemy na wszystkich hostach]
pcs host auth nazwa_hosta_1 nazwa_hosta_2

poprosi nas o podanie loginu i hasła, podajemy to co przed chwilą ustawiliśmy

! Stworzenie klastra [wykonujemy z poziomu jednego z hostów]
pcs cluster setup nazwa_klastra –start nazwa_hosta_1 nazwa_hosta_2

? host w klastrze = node
? klaster składa się z kilku nodów

! Sprawdzenie statusu klastra
pcs cluster status

# Uruchomienie klastra po reboocie
pcs cluster start

! Aby się automatycznie uruchamiał należy:
systemctl enable corosync.service
systemctl enable pacemaker.service

### Dodanie usługi WWW do klastra ###

# Instalacja pakietów
{} install wget httpd

# Dodanie usługi do firewalla
usługa: http

# Dodanie obsługi nodów w apache [na każdym]
Tworzymy plik /etc/httpd/conf.d/status.conf z następującą zawartością

<Location /server-status>
SetHandler server-status
Order deny,allow
Deny from all
Allow from 127.0.0.1
Allow from ::1
</Location>

# Konfiguracja apache
Należy w pliku httpd.conf dopisać obsługę plików PID:
PidFile /var/run/httpd/httpd.pid
^ brak tego powoduje cały czas status Stopped przy zasobie WebSite

# Dodanie usługi apache do klastra [na DC]
pcs resource create ClusterIP ocf:heartbeat:IPaddr2 ip=adres_ip –group apachegroup [na dowolnym nodzie]
adres_ip = adres IP, na jakim ma nasłuchiwać klaster; musi to być wolny adres

? Sprawdzenie: pcs resource status

pcs resource create WebSite ocf:heartbeat:apache configfile=”/etc/httpd/conf/httpd.conf” statusurl=”http://localhost/server-status” –group apachegroup

! Jeżeli zasób ClusterIP cały czas są w trybie Stopped należy:
pcs property set stonith-enabled=false

! Zarządzanie resource
pcs resource disable/enable/debug-start nazwa_zasobu

!! W powyższej sytuacji systemctl status httpd będzie wskazywał, że serwer WWW nie działa

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. View more
Zaakceptuj