Instalacja WordPressa na serwerze Linux

Do zainstalowania WordPressa potrzebny nam będzie LAMP, czyli:
L – Linux
A – Apache (serwer WWW)
M – MySQL (baza danych)
P – PHP (język programowania wykorzystywany do tworzenia stron WWW)

1. Linux, Apache

Linuxa już mamy zainstalowanego – w naszym przypadku jest to Ubuntu w wersji serwerowej. Jak zainstalować Apache znajdziecie w skrypcie Serwer WWW.pdf, który znajduję się w katalogu Linux na serwerze (na ten moment bez wirtualnych hostów).

2. MySQL

Przejdźmy do zainstalowania serwera baz danych MySQL. W tym miejscu to będzie jedynie wstęp od strony administracyjnej, ponieważ na drugim egzaminie będziecie zajmować się bazami od strony developerów / programistów.

Wystarczy zainstalować pakiet mysql-server znajdujący się w natywnych repozytoriach. Po instalacji zostanie utworzona usługa mysql, którą możemy zarządzać z wykorzystaniem systemctl. Domyślnie konto roota posiada puste hasło – co jest niebezpieczne. Aby ustawić hasło należy podłączyć się do serwera:

mysql -u root -p

a gdy poprosi o hasło wcisnąć Enter co zasygnalizuje puste hasło.

Aby ustawić nowe hasło dla roota należy wywołać następujące polecenie:

ALTER USER 'root’@’localhost’ IDENTIFIED WITH mysql_native_password by 'tutaj_wpisz_swoje_haslo’;

Za każdym razem, gdy instalujesz świeżą kopię MySQL, należy wprowadzić pewne ustawienia domyślne, które należy zmienić, aby zwiększyć bezpieczeństwo instalacji MySQL. Obejmuje to usunięcie użytkowników testowych, testowych baz danych oraz zabronienie na zdalne logowanie przez użytkownika root. MySQL posiada świetne narzędzie, które ułatwi nam to zadanie. Należy wywołać komendę mysql_secure_installation

Zostanie nam zadana seria pytań.

Na pytanie o włączenie VALIDATE PASSWORD COMPONENT odpowiadamy negatywnie, a następnie czterokrotnie odpowiadamy pozytywnie na pytania zadane przez narzędzie. Po zakończeniu działania mamy już działający i (jako tako) bezpieczny serwer baz danych.

W tym momencie warto od razu utworzyć użytkownika i bazę danych dla naszej witryny opartej o CMS WordPress. W tym celu podłączmy się ponownie do naszego serwera poprzez mysql -u root -p, a w prośbie o hasło wpiszmy utworzone w poleceniu powyżej.

Tworzenie użytkownika:
CREATE USER 'nazwa_uzytkownika’@’localhost’ IDENTIFIED BY 'haslo_uzytkownika’;

Tworzenie bazy danych:
CREATE DATABASE nazwa_bazy_danych;

Nadanie uprawnień dla użytkownika do utworzonej bazy:
GRANT ALL PRIVILEGES ON nazwa_bazy_danych.* TO 'nazwa_uzytkownika’@’localhost’;

Przeładowanie uprawnień:
FLUSH PRIVILEGES;

3. PHP

Język PHP jest natywnie obecny w repozytoriach. Aby go zainstalować wystarczy zainstalować pakiety php8.1, php8.1-mysql (rozszerzenie do obsługi baz danych MySQL) oraz libapache2-mod-php8.1 (moduł dla serwera Apache do obsługi języka PHP w danej wersji).

Po zainstalowaniu warto przeładować usługę Apache.

Aby sprawdzić czy PHP działa prawidłowo w katalogu /var/www/html utwórzmy plik info.php z następującą zawartością:
<?php
phpinfo();
?>
a następnie w przeglądarce wywołajmy utworzony plik (http://IP/info.php). Jeżeli wyświetli nam się tabelka z informacjami o PHP wszystko działa prawidłowo.

4. WordPress

W celu pobrania najnowszej wersji WordPressa musimy przejść na oficjalną stronę (https://pl.wordpress.org), a następnie w prawym górnym rogu wybrać Pobierz WordPressa. Na stronie musimy znaleźć przycisk Pobierz WordPressa, pod którym znajduje się Pobierz .tar.gz – klikamy to prawym i wybieramy Kopiuj adres linku.

Na naszym serwerze przechodzimy do katalogu /var/www/html i pobieramy do niego archiwum z CMSem – wget (tutaj wklejamy to co skopiowaliśmy na stronie do schowka) – w moim przypadku komenda wygląda następująco:

wget https://pl.wordpress.org/latest-pl_PL.tar.gz

Gdy zakończy się pobieranie musimy rozpakować archiwum (tar xf nazwa_pliku). W tym miejscu zatrzymajmy się na chwilę. Archiwum rozpakuje nam się do podkatalogu wordpress. I teraz mamy trzy opcję:
1 – dostawać się do strony z wykorzystaniem pod katalogu, np. http://IP/wordpress
2 – skonfigurować odpowiednio host wirtualny w Apache
3 – usunąć pozostałe pliki z katalogu głównego (/var/www/html) i po rozpakowaniu przenieść wszystko z podkatalogu wordpress do katalogu głównego

Aby rozpocząć instalację wystarczy wejść na nasz serwer w przeglądarce internetowej. W kroku odnośnie połączenia z bazą danych podajemy kolejno:
Nazwa bazy danych – to co wpisaliśmy przy create database
Nazwa użytkownika – użytkownik, którego stworzyliśmy w bazie danych i któremu nadaliśmy uprawnienia do powyższej bazy
Hasło – hasło powyższego użytkownika
Adres serwera baz danych – localhost
Prefiks tabel – dowolny, może zostać domyślny

Warto zmodyfikować jeszcze uprawnienia dla katalogu /var/www/html, nadając rekursywnie właściciela www-data:www-data.

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. View more
Zaakceptuj