Instalacja powłoki ZSH + Oh My ZSH

1. dnf install zsh wget git
2. chsh -s /bin/zsh root
3. wget https://github.com/robbyrussell/oh-my-zsh/raw/master/tools/install.sh -O – | zsh [zalecane dla usera]
albo
sh -c „$(curl -fsSL https://raw.github.com/ohmyzsh/ohmyzsh/master/tools/install.sh)” [najpierw jako root]

** dla każdego użytkownika to trzeba oddzielnie

4. nano ~/.zshrc
ZSH_THEME=”ys”
ENABLE_CORRECTION=”true”
COMPLETION_WAITING_DOTS=”true”

##########################

oh-my-zsh = pakiet themesów i pluginów

Themes: https://github.com/ohmyzsh/ohmyzsh/wiki/Themes
Plugins: https://github.com/ohmyzsh/ohmyzsh/tree/master/plugins

##########################
4.

sed -i 's/ZSH_THEME=\”robbyrussell\”/ZSH_THEME=\”ys\”/;’ .zshrc
sed -i 's/\# ENABLE_CORRECTION=\”true\”/ENABLE_CORRECTION=\”true\”/;’ .zshrc
sed -i 's/\# COMPLETION_WAITING_DOTS=\”true\”/COMPLETION_WAITING_DOTS=\”true\”/;’ .zshrc

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. View more
Zaakceptuj