Projekty praktyczne

WebHosting lab w oparciu o Proxmox

[AKTUALIZOWANY] Opis tworzenia środowiska labowego w Proxmoxie, którego efektem będą witryny WordPress, opartego m. in. o: HA, nginx, Redis, NFS, MariaDB

Linux

Wstęp do SELinux

Co to jest, jak tym zarządzać? Krótki wstęp do administracji SELinux

Linux

Zarządzanie dyskami na Linuxie

Dodawanie i usuwanie dysku (fdisk, mount). LVM (pvcreate, vgdisplay, vgextend, lvdisplay, lvextend, xfs_growfs). RAID (utworzenie, podmiana dysków)

Linux

Debugowanie sieci na Linuxie

Jak debugować sieć, usługi i porty sieciowe? Rozwiązywanie problemów sieciowych. iftop, nmcli, ip, ethtool, ss, lsof

Projekty praktyczne

Linux jako router – na podstawie RHEL

4 VM w VirtualBoxie spięte ze sobą sieciami wewnętrznymi, a następnie skonfigurowanie jednej jako router udostępniający dostęp do internetu pozostałym

To już wszystkie posty.