WebHosting lab w oparciu o Proxmox

[AKTUALIZOWANY] Opis tworzenia środowiska labowego w Proxmoxie, którego efektem będą witryny WordPress, opartego m. in. o: HA, nginx, Redis, NFS, MariaDB

ADL – notatki, one-lines

Krótkie notatki, niepowiązane z żadnym z konkretnych wpisów zebrane podczas przerabiania kursu Akademia Debugowania Linuksa

Debugowanie sieci na Linuxie

Jak debugować sieć, usługi i porty sieciowe? Rozwiązywanie problemów sieciowych. iftop, nmcli, ip, ethtool, ss, lsof

Zarządzanie dyskami na Linuxie

Dodawanie i usuwanie dysku (fdisk, mount). LVM (pvcreate, vgdisplay, vgextend, lvdisplay, lvextend, xfs_growfs). RAID (utworzenie, podmiana dysków)