WebHosting lab w oparciu o Proxmox

[AKTUALIZOWANY] Opis tworzenia środowiska labowego w Proxmoxie, którego efektem będą witryny WordPress, opartego m. in. o: HA, nginx, Redis, NFS, MariaDB

Wstęp do SELinux

Co to jest, jak tym zarządzać? Krótki wstęp do administracji SELinux

Zarządzanie dyskami na Linuxie

Dodawanie i usuwanie dysku (fdisk, mount). LVM (pvcreate, vgdisplay, vgextend, lvdisplay, lvextend, xfs_growfs). RAID (utworzenie, podmiana dysków)